Stichting Kunst en Cultuur
Stedelijk museum Kampen

Activiteiten

2020

Nadat de gemeenteraad van Kampen besloten had, dat het museum een deel van gemeentelijke organisatie blijft, heeft het bestuur zijn beleid hierop afgestemd.  Dit is onder woorden gebracht  in een notitie die eind 2020 door het bestuur is vastgesteld. Op dat moment is ook de naam van de stichting gewijzigd van ‘St Beschermers Stedelijk Museum Kampen’ naar ‘St. Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Kampen.’

Het bestuur van de stichting stelt zich ten doel om door het leggen van contacten met bedrijven en instellingen daadwerkelijk gelden in te zamelen en sponsorcontracten af te sluiten. Eén bestuurslid is voortdurend actief in het werven van sponsors. Hoe meer inkomsten uit sponsoring, hoe beter de stichting in staat is om het museum te ondersteunen. Ook op andere manieren probeert de stichting fondsen aan te boren. Aanvragen voor subsidies ten behoeve van exposities worden regelmatig gedaan bij het Mondriaanfonds, het Pins Bernard Cultuurfonds etc.

Daarnaast wil de stichting  zich binnen en buiten Kampen op het terrein van kunst en cultuur manifesteren. Het bestuur wil meer bekendheid voor het museum creëren. Het doel hiervan is om deel te nemen aan beleidsvorming die binnen Kampen op een aantal niveaus en podia plaatsheeft.

De bestuursleden benutten hun eigen netwerken om het bestaan van de stichting onder ogen te brengen bij belanghebbenden en geïnteresseerden. Daarom is het van belang dat het bestuur een zekere afspiegeling is van de inwoners van Kampen.

Het bestuur heeft het aankoopbeleid van kunstwerken verder uitgewerkt en geformuleerd. Er is een fonds gevormd, waarbinnen aankopen gedaan kunnen worden. Per jaar wordt nu een vast bedrag gereserveerd voor aankopen en voor educatie.

« Terug naar activiteiten

Zo kun je helpen

We zijn continu op zoek naar bedrijven en instellingen die eenmalig of structureel een financiële bijdrage willen doen. Omdat we een ANBI-instelling zijn, is deze bijdrage fiscaal aftrekbaar. Bovendien bieden we een mooie tegenprestatie. Van publiciteit in de media tot een exclusieve rondleiding, er is van alles mogelijk.

Wil je Stedelijk Museum Kampen steunen? Lees meer