Stichting Kunst en Cultuur
Stedelijk museum Kampen

Vier steunpilaren

De stichting heeft vier steunpilaren:
• Aankoop
• Educatie
• Publicaties
• Multidisciplinaire projecten/activiteiten 

Multidisciplinaire projecten 

Gezien het feit dat tot 2003 in Kampen een kunstacademie bestond, zou het zinvol zijn om b.v. het werk aan te kopen van bekende docenten/kunstenaars die in Kampen lesgaven, de studenten die in Kampen hebben gestudeerd en in de loop der jaren een (inter)nationale naam hebben opgebouwd en de gerenommeerde kunstenaars die in het museum en multidisciplinaire projecten of activiteiten (o.a. festivals) met kunstenaars, musici, acteurs, schrijvers e.a. kunnen we alleen als museum of in samenwerking met de lokale en regionale musea en andere culturele instellingen, met huidige en eigen budgetten niet realiseren. Ter illustratie denken we hierbij aan het project Hanzefestival in Kampen 2017. 

Uw hulp is hiervoor van groot belang. 

Zo kun je helpen

We zijn continu op zoek naar bedrijven en instellingen die eenmalig of structureel een financiële bijdrage willen doen. Omdat we een ANBI-instelling zijn, is deze bijdrage fiscaal aftrekbaar. Bovendien bieden we een mooie tegenprestatie. Van publiciteit in de media tot een exclusieve rondleiding, er is van alles mogelijk.

Wil je Stedelijk Museum Kampen steunen? Lees meer